Posted by: samuelsvensson | November 12, 2017

ABSENT FATHERS LOST SONS

A B S E N T F A T H E R S L O S T S O N S
 
BÖJ KNÄ FÖR FADERN o FADERSKAPETS IDÉ!
Långt innan de svenska köpmännen 1931 beslöt att låta andra söndagen i november månad vara ägnad till en särskild hyllning och gratulation av Far, har aposteln Paulus almanacka varit full av dagar för tillbedjan och lovsång till den Far, som är allas Far och skriver i Ef 3:14 “Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad far heter i himlen och på jorden har sitt namn”
Därmed böjer han också knä för faderskapets idé!”
Guy Corneau kom 1991 ut med boken “ABSENT FATHERS LOST SONS. The search for masculine identity.” ( På svenska 1995 Frånvarande fäder, förlorade söner.
Som analytiker fann han att många haft det som han, vuxit upp med fäder som var frånvarande, antingen genom att försvinna bakom tidningen eller till TV:n, eller gått upp i arbetet eller upplösts i spritångor. På liknande sätt Alice Miller som upptäckte att bakom krishetsaren Adolf Hitelar fanns en far som ständigt agade honom, Bakom Ceauscecu i Rumänien en far dom var själsligt frånvarande genom att upplösas i spritångor.Deras söner har gott till världshistorien som några av mänsklighetens värsta tyranner.
När detta sker förlorar sönerna en far som är skapad att ge bekräftelse och erkänsla. Amerikanska och norska undersökningar visar att pojkar skadas allvarligast om pappan saknas under de tolv första levnadsåren. Självkänslan, tilliten och initiativförmågan drabbas.
Bön som får tillräckligt stöd från pappa visar större initiativförmåga, mer självförtroende i studier och tydligare livsinriktning. För både son o dotter är det viktigt med närheten till fadersgestalten för att bygga upp en inre stadga, en andlig ryggrad. Saknas densamma, kan unga pojkar försöka att kompensera densamma med att bygga upp ett yttre pansar, som består i våld och brist på empati. Övergivna pojkar måste i stället bygga upp ett pansar av spända muskler och roller för att skydda sin inre bräcklighet. Tidningen der Spiegel avslöjar att den tyska polisen fruktar mer dessa pojkar som bepansrat sig bakom skjutvapen och våld än de fruktade för de gamla terrororganisationerna Rote Arméfraktion och BaderMeinhof ligan.
När vi nu i lagstiftningen laborerar med famljekonstollationer som nödvändigtvis inte kräver en närvarande fadersgestalt, hotar vi i grunden en av samhällets byggstenar, den som familjerna utgör. Edward Gibbon skrev klassikern:Romerska rikets nedgång och fall. Vi fick i gymnasiet lära oss att en av teorierna bakom Rom’s fall går ut på att man upplöste familjerna, samhällets bygstenar och då föll riket samman.
Låt oss denna Fars Dag stå upp för faderskapets idé genom att hylla och ära våra jordiska fäder och som fäder vara närvarande inte bara fysiskt utan andligt och mentalt hos våra barn. Låt oss också i vårt samhällsbygge värna om att barnen får växa kupp med både en far och en mor. och framförallt som Paulus böja knä för honom från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Det gjorde Les Walesa när Bresjnev och Röda armén stod vid Polens gränser, efter det att de invaderat Afghnistan och gått in i Tjeckoslovakien. Dagens Nyheter publicerade på första sidan en bild av den knäböjande stålverksarbetande elektrikern från varvs golvet i Gdansk som frimodigt deklarerade: När jag böjt knä för Fadern, då kan jag stå rak för alla andra!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: