Posted by: samuelsvensson | September 10, 2017

GUD KAN INTE ÅNGRA SIN KALLELSE OCH SINA NÅDEGÅVOR! ROM 11:29

HERREN GÄCKAR O HERREN SLÅR FAST! Ps 33:10,11.
Historiens Gud har mkt på sitt program! Ps 33:10 slår fast att han gäckar folkens planer! Hur såg vi det inte redan med Farao i Egypten som ville omintetgöra Guds folks befrielse, eller senare Haman som ville döda det, Nasser som ville kasta ut judarna i havet och Hitler som ville gasa ihjäl dem. Inget lyckades. Varför?
“Herrens plan står fast” (Ps 33:11) eller MACHSCHOT ( av hebr. CHA SCHAV= TÄNKA UT , SÖRJA FÖR, PLANERA KALKYLERA) Att Guds plan med Israel står fast ser i dagliga exempel på, både invandringen, uppbyggnaden och nu den messianska väckelsen: “Sina nådegåvor och sin kallelse kan han inte ångra!” His gifts and graces are without repent Rom 11:29.
Det är så också i Ditt liv! Vad Gud har planerat, det fullbordar han, trots alla viljor som står Dig emot! GÅ in i Din kallelse och se hur Gud lägger tillrätta!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: