Posted by: samuelsvensson | September 8, 2017

EINSTEINS SKAPELSETRO>HELANDE

EINSTEINS SKAPELSETRO> DIABETESHELANDE I LIMBURG.
“Hur tror Du att världen kommit till” Frågan lär ha ställts till Einstain som svarade:”Det finnes bara en förklaring, den som Paulus ger i Hebreerbrevet ( Einstein trodde att Pls skrift Hebr) “Genom tron förstår via tt världen blivit fullbordad genom ett ord av Gud, så att det man se inte kommit till av något synligt så skrev han sin energiformel “E (energin) = m(ateriern) * c 2 ( ljusets hastighet två gånger)”. Gud sade och det vart. Nu står det i 1 Mos 1 att Guds ande svävade över vattnet, det var allts Anden som gjorde förverkligade Guds skapelse ord. Det här återkommer också i Ps 33:23 “Himmeln är gjord genom Herrens ord / Bibel 2 000 skriver “Genom Herrens ord blev himlen till/ och all dess här genom hans muns anda/ Bibel 2 000 tar här bort RUACH = anda, och skriver “på hans befallning”. Det är när Anden är utgjuten som Guds ord går i uppfyllelse! Så i Hauskreis ( hemönemötet ) i en källare i Limburg. När den icke troende mötesbesökaren ville pröva bönhörelsens makt, kom Einsteins ord om Guds skaparmakt och på befallningen till bukspottkörteln “Werde Insulin” varde insuling, så rapporterade läkaren i efterhand:”Vad jag inte sett i hela mitt liv har inträffat.” Bukspottkörteln producerar än en gång insulin! När den icke troende kvinnan ännu inte trodde och därför tog sina “Insulinsptritzungen” insulin injektioner, så fick hon koma. Än i dag talar och med sitt ord skapar Gud och då Anden är med förverkligas befallningen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: