Posted by: samuelsvensson | September 3, 2017

MER ÄN HINDUISMENS LÄRA OM KARMA, FULLSTÄNDIG FÖRSONING HOS KRISTUS!

HERREN UPPHÄVER SYNDENS KONSEKVENSER!
Jag jublar när jag denna morgon upptäcker Davids underbara vittnesbörd om syndaförlåtelse i Ps 32:5 och där ser att David inte bara tackar Gud för syndaförlåtelse i allmänhet utan skriver AWON NASATA, dvs självs syndens och skuldens börda och konsekvenser har Gud tagit bort!
Bakgrunden är det hebreiska tänkandet att synd är inte något man bara kan stryka hartassen över och gå vidare, nej, den kommer tillbaka! Jfr Kain som efter brodermordet säger: Min AWON synd är större än att jag kan bära den, dvs när den kommer tillbaka över mitt liv som en bumerang kan jag inte stå ut med konsekvenserna.David däremot bekänner en Gud som lyfter av” NASA, vilket också inkluderar konsekvenserna. Jfr hinduismen som talar om att våra gärningar och ord är som ett stoff- ett karma -som går in i tillvarons hjul samsara och kommer tillbaka över människan och bestämmer hennes kommande liv. Annorlunda då David i Ps 32:5 som känner en Gud som tar bort, lyfter av den börda av synd som annars skulle förpesta vår framtid. Till samma insikt kom Paulus som skriver om att syndens och dödens lag har brutits i samband med Kristi försoning. Se Rom 8:1. Själva kausalitetsprincipen har brutits på livets koordinatsystem och vi är fria, Halleluja!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: