Posted by: samuelsvensson | September 1, 2017

MODERN HJÄRNFORSKNING STÖDER BIBELNS UPPGIFTER OM DEN MÄNSKIGA SJÄLENS PÅVERKAN PÅ SKELETTET

MODERN HJÄRNFORSKNING BEKRÄFTAR BIBELN!
I dag, på hjärnveckans andra dag i Lund (se www.lu.se) är det intressant att konstatera att modern hjärnforskning stöder Guds Ords beskrivning av det fenomen som David beskriver i Psalm 32:3 “Så länge jag teg försmäktade ben (hebr ÅZMAI) 1917 års översättning” vid min ständiga klagan”. En professor i Lund sa i Värt att Veta i P1: Länge tyckte vi inom hjärnforskningen att detta var ett oegentligt bibelord, men så upptäckte vi att då den mänskliga själen är i olag, utsöndrar hjärnan ett enzym / ämne/, som urkalkar skelettet, och ger benskörhet. Det är just vad den hebreiska texten bokstavligen antyder / jfr Bibel 2 000 tynade jag bort/.
Psalmistens råd är att inte längre vara stum, utan lova Herren och om det behövs också bekänna sin synd och sedan med desto större glädje och salighet lova och prisa Herren! Det är sann hjärngympa efter hjärnforskningens senaste- med några års perspektiv- rön på området!

LU.SE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: