Archive for September, 2017

GUD KAN INTE ÅNGRA SIN KALLELSE OCH SINA NÅDEGÅVOR! ROM 11:29

Posted by: samuelsvensson on September 10, 2017

EINSTEINS SKAPELSETRO>HELANDE

Posted by: samuelsvensson on September 8, 2017

MER ÄN HINDUISMENS LÄRA OM KARMA, FULLSTÄNDIG FÖRSONING HOS KRISTUS!

Posted by: samuelsvensson on September 3, 2017