Posted by: samuelsvensson | August 19, 2017

HAR UNDREN BORTSORTERATS I SVENSK HISTORIESKRIVNING?

HAR UNDREN BORTSORTERATS I SVENSK HISTORIESKRIVNING?

Har Gud gjort mer under och tecken i Sverige än vad historikerna vågat tillstå? Ja, åtminstone om man läser Wilhelm Moberg: “Min svenska historia berättad för folket från Oden till Dacke. Här berättar Moberg på sidorna 97 och 187 om under, som inte “den nyaste forskningen betraktar ..som källmaterial till historiska händelseförlopp, men som “utgör värdefulla uttryck för våra förfäders nya tro: de vittnar om..tro på under och underverk.” Om samma sak berättade för mig prof Birger Gerhardsson och detta som en kommentar till tågordningen för evangeliets förkunnelse i Hebr 2:1-4 dvs att den frälsning som förkunnades av Jesus, och fördes vidare av dem som hört honom, sedan ytterligare bekräftades “med under och tecken och olika slags kräftgärningar”. På något sätt har vi här en beskrivning av vad som sker överallt dit evangelium kommer, en epok inleds av under och tecken som bekräftar evangeliets riktighet något som tydligen också skedde i Sverige.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: