Posted by: samuelsvensson | August 18, 2017

TROSKÄMPE I SKÅNE FYLLER 88, 18/8-17

BIRTHDAY- Yngve Algotsson Helsingborg 88.

Oh, happy birthday to You,
Oh happy birthday to You,
and my Jesus be with You all days of this year,
Oh happy birthday to You :// AND THE BEST FOR ALL ETERNITY!

Stort Grattis käre Yngve, broder, mångsidig medarbetare sedan jag första gången mötte Dig 1971!
I 46 år har Du berikat mig och min familj, och före dess Pingstförsamlingen i Helsingborg och förutom denna Guds rike på många platser i vårt land. Du har gjort det genom Din villighet att alltid ge ett klart och trosstärkande budskap, Du har gjort det genom Ditt enorma stöd i äldstekår och församling för Gud ord och i stöd för Herrens vittnen stått på troslinjen.
Dessutom har Du som välutbildad musiker också förgyllt ett oändligt antal gudstjänster med Din finstämda orgelmusik, inte minst under tiden vi (Pingstförsamlingen Helsingborg)  hade vår kyrka vid Bollbrogatan med dess fina träblåstoner i orgelverket,
Då ingen annan ryckt ut till trons försvar i våra profana tidningar har Du funnits där med Din artikel, Du har också ägnat ett framgångsrikt författarskap åt den historiska dokumentationen av PINGSTRÖRELSEN I Skåne (Pingströrelsen i Skåne- historia och utveckling Rune Sahrling) och har med Din fru Karin kunnat deltaga på många områden i församlingslivet. Du har varit som ett ryggstöd av guld när det gällt att föra trons och ordets linje i många känsliga frågor äldstekår och församling. Förutom församlingsengagemanget har Du viss på senare åt ägnat Dig åt måleriets ädla konst!
Käre Yngve i dag på 88_års dagen önskar vi Dig och hela familjen Guds rikaste välsignelse. Må dagen bli som ett nytt avstamp för fortsatt kamp för tro i samhälle o församling! Din vän och broder sedan snart 50 år tillbaka!
Din broder o vän Samuel med hustru LissMarie


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: