Posted by: samuelsvensson | July 7, 2017

ÖPPNA SVENSKA KYRKOR FÖR BARNVÄLSIGNELSE

ÖPPNA SVENSKA KYRKAN FÖR BARNVÄLSIGNELSE! Inför det stora antalet tomma och sparsamt utnyttjade kyrkobyggnader i Sv K, manar Maja Hagen i DN 5 juli Svenska Kyrkan att öppna dem för barnvälsignelse och går därmed emot det biskopsbrev från 2012, som skriver “Att ha en särskild gudstjänstordning för barnvälsignelse är inte förenligt med Svenska kyrkans pastorala praxis, eftersom detta kan motsäga vår dopsyn eller i vart fall bidra till att vår dopsyn blir otydlig”.Förre ÄB Olof Sundby gick än längre i dopkonferensen i Graninge stiftsgård 1979 då han uppmanade oss representanter (jag representerade här pingströrelsen) för den bibliska dopsynen att i våra akter av barnvälsignelse döpa de små barnen, eftersom vi i barnvälsignelsen lägger händerna på barnen och -menade han- i handpåläggningen ligger en antyda om andeförmedling och om barnet därigenom fått Anden, så kan vi lika väl döpa dem.(Se Kess Söderströms referat i Göteborgsposten) Å de troendeöpande samfundens vägnar hävdade jag då att barnvälsignelsen med handpåläggning inte handlar om en andemeddelse till den nya födelsens under, utan uttrycker en önskan om allmän välsignelse i livet. Med denna bakgrund blir Maja Hagens förlag än viktigare: Någon som helst undersökning av föräldrarnas tro, behöver överhuvud inte göras vid en sådan handling. Däremot löser den ett problem för dem som börjat tvivla på sitt barndop, i den meningen att de upptäcker att de enligt Guds Ord inte är döpta överhuvud taget och kan då än enklare bejaka ett nytestamentetligt dop med nedsänkning, sedan man kommit till tro, en tro som är resultatet av att man hört evangelium, Se Rom 10:17 “Tron kommer av predikan, men predika i kraft av Kristi ord”.

Samuel Svensson


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: