Posted by: samuelsvensson | January 18, 2016

EXORCISM GILTIG I VÅR TID

MAKT ATT BOTA SJUKA OCH DRIVA UT ONDA ANDAR.

 

I fjor vår predikade ÄB Antje Jackelén i SR över Jesus halande av den syro feniciska kvinans dotter. I stället för att konkret tala om att det rörde sig om onda andar som skulle fördrivas, så gjorde ÄB en moderniserande omskrivning och sa- något i still med- hade det här varit idag, hade vi nog sagt att den syrofenciska dotterna hade ätsvårigheter, depressioner eller självskadebeteende. Nu gjorde hon inte det. Hon är inte ensam om att försöka skriva om de bibliska texterna om andutdrivning på ett sätt som icke ska stöta sig med en upplyst människosyn I det land Tyskland, varifrån hon kommer uppträdde i mitten på förra seklet en man, Rudolf Bultmann, som kom att ifrågasätta den historiska tlllförlitligheten i det bibliska materialet om under och tecken och också demonutdrivningar. Före honom hade teologer som Strauss, Samuel Reimarus och övriga gjort samma sak. Det började med den franska revolutionen som med Newton och naturlagarna förklarade att inget sker av en slum. Det finns naturlagar bakom allt skeende i den fysiska världen. Konsekvenserna blev att studenter vid våra universitet fick välja mellan att tro på Gud och då acceptera Bibelns underberättelser eller förklara sig vara vetenskapsmän och då underkänna underberättelserna..

För teologie studenter från Afrika, som levt i undrens värld både vad beträffar helande som andeutdrivning framstod den av Bulmann påverkade kontinentala teologin som obegriplig. Hur kunde man i namn av vetenskap förneka det man sett och levt i?

 

I deg är vi tillbaka på urkristendomens stadium.

En präst i Anglikanska kyrkan i Englad påstod i synoden i York 1971, att man inte på 200 år fått vara med om så många exorcismer som de senaste två åren. 10 miljoner amerikaner sysslar med häxeri, satanskult och svart magi. Man räknar med 100 miljoner i spritistiska rörelser i England Usa och Brasillien..

Boken Exorcisten, som sedan blev en film såldes i 13 miljoner exemplar. ’Blatty anlitades sedan om manusförfattare till filmen och hedrades med en Oscar. Filmen drog in vad som på tiden var ett rekordbelopp, 1 miljard (danska ) kronor, vilket om man tar hänsyn till inflationen, enligt Washington Post skulle placera den pGud..dukar r gärnbibgarab står det ” ha anknytning till emmed sin heland ekraftr itne bara vcälsignar och är närvarande i sina h¨ 13: e plats bland historiens mest inkomstbringande filmer.’ (Niels Christian Hvidt:’Mirakler’).

En ung flicka som här i Helsingborg såg filmen , kände sig eferåt ockuperad av dessa sataniska makter och sökte sig då in till vår Pingstkyrka, just under pågående församlingsmöte. De äldstebröder som delade ut nattvarden uppmärksammade inte att hon kommit in utan att vara medlem, men när hon fick nattvarden, berättade hon om den förvandling, formliga befrielse hon upplevde. Sedan fick vi ber för henne till frälsning och också döpa henne.

I dag finns besättelsen inte bara på filmduken. Överläkaren Levander på den psykiatriska kliniken i Malmö delareerade för några års dan att det i dag fnns sådana sataniska krafter i den kriminelle världen att varken psykologer eller psykiatriker klarar av dem, endast himmelens krafter.

Den nyss citerade Christian Hvidt berättar i sin bok om MIRKLER att besättelsen kommer som ett brev på posten om man börjar leka med spiritismen. Lekarna med seanser då man ställer frågor till anden i det vandrade glaset är bara ett exempel på detta. En mig närstående troende lärare berättade hur elever som just sysslat med detta kommer och begär hjälp som varken kuratorer eller övrig personal i skolan kan ge.

I katolska kyrkan har man organiserat detta med att driva ut onda andar så det i varje stift ska finnas någon som specialiserat sig på exorcism.Jesus talar dock inte om att överlåaoch den första punkten han nämner är just att i Jesu namndriva ut demoner. t detta till några enskilda. Han talar kollektivt i Mark 16:17 and the first point he mentions is just the expelling of demons.

I was myself attacked just during a seminary I had for preachers in Inda, o woman-I thought first she came to get prayer, but soon I realized that she was demonpossessed and wanted to attack me. I decided not to touch her physically but asked God to show publicly if I was his servant or not. Suddenly only some meters in front of me she fell to the hard floor of cement, and when the head colliided with the floor it was a heavy sound, The elders took a grip in her hair and pulled her away.

 

Just south of India is Sri Lanka. After my preaching during the altar call a woman came forward and among all people I didn’t from the beginning understand what she wantedl. Then I saw the elders with great physical energy trying to get a tormenting spirit out of her. For a moment it looked as if they had succeeded; she bowed and was for some seconds calm, but then the spirits came over her again, and with violence the pushed she first and all following benches backword in the locality with a rerrible nose. After that whe came back. All the time I had been so happy not to have to do with here; I prayed for the men that came forward on the right side, and the elders had to pray for the women coming forward on the left side. Now an elderly woman who declared herself to be the mother of that woman told me that her husband had been severely damaged in a motorbike accident and in the pain when the doctors tried to sew his wounds he opened up himsel for the demons and –according to her story- threw them on his wife. I was perplexed but in the same time got a word, the word Peter got to the people in Acts 2:” Get rid of the bondage of this wrong generation”. With power I used the words and added: And in the name of Jesus I declare this body to be free and be a temple of the Holy Spirit. Suddenly the opened the eyes that she all the time had hided so that we only could see the white part of the eye. Her muscles that before had been se tensed, now began to relax. When I sasked her if the could raise them she did and with her hand lifted she gave Glory to God and celebrated His name, Allt the church bursted out into worshipping and praise.

I got a wish to come back and teach the evangelists.

We did not havet o do with ordina depression or disturbances in eating or some inclination to damage Your self. We had to do with spiritual powers that could only be driven out in the wonderfult name of Jesus.

Paul Alexander writes  in his book:Signs & wonders : why Pentecostalism is the world’s fastest-growing faith / Paul Alexander ; foreword by Martin E. Marty.
Författare
Alexander, Paul, 1972-
Ort/Förlag/År
San Francisco, Ca. : Jossey-Bass, 2009. ”- and he finds his examples in Guatemala, Nigeria, Korea ond the Philippines and the secret is that this movement still believes in New Testament Christiany, inspeaking in tounges, in healing the sick and casting out the demons.

SHALL CHRISTIANIY SURVIVE, WE HAVE TO PREACH IT WITH NEWTESTAMENT CRITERIA.

 

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: