Posted by: samuelsvensson | August 6, 2015

HIROSHIMA O JESU ÅTERKOMST

Med kvällens TV bilder på näthinnan från vad 1 kg plutonium kunde göra i den första atombombssprängningen över Hiroshima, då 140 000 människor omkom och själva elementen bara upplöstes går tankarna till 2 Petr 3:10 då himlakropparna (stoicheia) ska upplösas i hetta, uttrycket (stoicheia) kan betyda allt från himlakroppar till materiens minsta beståndsdelar atomerna, vars elektroner och protoner frigörs och det av Petrus skildrade framtida scenariet går i fullbordan. Onekligen har människan själv skapat de tekniska möjligheterna för att den kommande världskatastrofen kan iscensättas. Då när allt förgås, finns det något som består.
“Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna,
men den som tror skall finna löftena de står kvar”.

Låt oss kämpa för de ting som aldrig förgås samtidigt som vi verkar för att rädda Guds synliga skapelse!
Då vi nu ska får ett rike som inte kan skakas, må vi vara tacksamma och tjäna Gud, om han vill, med vördnad och fruktan Ty vår Gud är en förtärande eld.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: