Posted by: samuelsvensson | March 19, 2015

JUDISK VÄNSTERRADIKAL FÖRFATTARE PRISAR VÄLSIGNELSEN ÖVER ISRAEL

VÄLSIGNELSEN ÖVER ISRAEL PRISAS AV  JUDISK FÖRFATTARE PÅ VÄNSTERKANTEN.

Inför det nyss förrättade valet i Israel passade ”Lundströms boklåda”- litteraturmagasinet lördagen den 14:e mars ett program som sänds lördagsförmiddagar i P1 i Sveriges Radio- på att skildra stämningarna i Israel inte minst bland judiska författare.

Bland de judiska författare som intervjuades och medverkade i programmet, var  Asaaf Gavron, som debuterade 1997 och gett ut en rad böcker. Den första som getts  ut på svenska prisas både av öst och väst. Boken handlar om en bosättning på Västbanken som Asaf Gavron egentligen är emot, eftersom den ligger på omstridd mark, men kände ändå att han måste skildra  dessa människor och skildra dem inifrån. Därför  flyttar han dit, bor ibland bosättarna, för att kunna skildra dem och deras vardag med ögonvittnets tillförlitlighet.

När han väl är där, sker med honom som en gång med den israeliske siaren Bileam , lejd av kung Balak att förbanna Israel där de låg på Moabs hedar. När siaren väl såg Israel med dess enkla tälthyddar av tahasskin, får och gethudar, då kan han inte annat än prisa dem och utbrister: ”Huru sköna är icke Dina tält o Israel”. På liknande sätt med Asaaf Gavron. När han väl deklarat sitt ogillande av  fenomenet som sådant, kan han inte annat än beundra detta folk som bosätter sig mitt ute i öknen- bokens svenska titel är också ”Uppe på höjden” och dess engelska ”From the Hilltop”. Sedan han väl skildrat spänningen 3-4 minuters väg utanför Jerusalem, vid en hårt bevakad gränskontrollen kommer han så småningom till  bosättarna och grips av en stor fascination för dem och deras företag som hur många hinder de än möter, politiskt, ekonomiskt  och på annat sätt, visar sig ändå på ett eller annat sätt klara sig igenom  dem alla, hittar kryphålen och lyckas förvandla oländig mark och en oansenlig odlingsplätt med från början körsbärsträd till en helt blomstrande by.

DET SOM DRIVER DEM- säger Gavron- ÄR VISSHETEN OM ATT VARA UTSÄNDA AV GUD ATT BO JUST HÄR, ATT LYCKAS GÖRA DET DE GÖR DÄRFÖR ATT GUD VILL DET. DE INTE BARA LYCKAS ÖVERLEVA, DE EXPANDERAR.

Asaf Gavron började ge ut böcker 1997, men detta är hans egentliga genombrott och den första som översatts till engelska.

Hans fascination över Israels framgång för tankarna till Guds tilltal till Abraham i 1 Mos 12:3 ” I dig ska alla folk på jorden vara välsignade”.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: