Posted by: samuelsvensson | March 4, 2015

Tror ärkebiskopen på ande världen?


Hade den syrofeniciska kvinnan som Jesus befriade från en demon  ätstörningar, depression eller självskadebeteende? Ja, enligt ärkebiskop Antje Jackelén i söndagens radiopredikan  i P1 ska uttrycket besatt av en demon förstås på det sättet.I det land Tyskland som ÄB kommer ifrån förklarades pingstupplevelsen som “underjordisk”, uppgifter om under och tecken såsom  myter sagor och legender i den skola som under teologen Rudolf Bultmann länge dominerade tysk teologi och inte bara den, utan vann sitt insteg också i svensk teologiskt tänkande. (Fd ärkebiskop K.G. Hamar).Det har lett till att unga afrikaner som kommit till Europa för att läsa teologi  har fått  lära sig denna avmytologiserings teologi som bortförklarar under och demonutdrivningar, de har inte känt sig hemma.
– Hur kan vi bortförklara det vi varit med om i ett arbete där demonutdrivningar, helanden och andedop var vanliga?
Denna bortförklaringsteologi har haft föga att erbjuda i dagens värld, inte minst där man inom psykiatrin också i Sverige talar om att vi har fall där inga andra psykiatriska terapier hjälper än tron på de goda krafter som kan befria från dagens demoner. Sociologen Jenkins säger i  “New Faces of Christianity” att den kristendom som tror på befrielse från onda andar, som orsakar sjukdom, fattigdom, våld och drogmissbruk, det är den som vinner de största segrarna över världen idag.Vi ser det i länder som Brasilien, Chile,Indien Filippinerna SydKorea och Kenya.
Det är inte ett avmytologiserat evangelium som möter utmaningarna  också i Sverige, men ett evangelium som vågar nämna saker vid deras rätta namn och också erbjuda den kraft till befrielse som klart och tydligt förkunnat evangelium innebär.

Samuel Svensson,
Dragesholmsgatan 8,
265 38 Åstorp 0733 56 23 69

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: