Posted by: samuelsvensson | December 21, 2014

MÖRKRET FÅR I DENNA VINTERSOLSTÅNDETS NATT GE VIKA FÖR LJUSET!

Inför årets längsta natt, vill jag bara citera Jesaja 9 “Dock natt skall inte förbli där nu ångest råder”.Det finns ögonblick då Gud måste få sätta gräns. En sådan grän s sätts denna natt. Det sätts en gräns för mörkret. Uppenbarelseboken talar om en värld där ingen natt ska vara mer och detta trots att solen blivit överflödig. Orsaken var att Guds härlighet lyste  över den och Lammet var dess lampa. (Upp 21:23).Blott fem år gammal fick jag se denna av ljus och härlighet strålande stad. Det var i samband med barnabönen som jag fick bedja tillsammans med mor o morbror runt den lilla barnasängen. Mitt under bönen kommer en himmelsk stad. Det var som om den kom ner snett uppifrån och tog mig helt i sitt våld. De närmaste som böjt knä vid barnasängen fick inte kontakt med mig. Själv såg jag hur man efter barnabönen tittade igenom fingrarna som man skylde sitt ansikte med för att fastställa vad jag var med om. Samtidigt upplevde jag hur kroppen lyftes en halv meter ovanför sängen. Det jag upplevde var så stort att jag snabbt måste hitta ord för att beskriva det.Jag ropade:”Jag ser strålar från den himmelska strålglansen” och försökte därmed sätta ord på min syn i vilken det ständigt kom nya ljusflöden och i detta ljusflöde var det som om nya strålar i alla olika riktningar emanerade från huvudstrålarna. Först i gymnasiets fysik kurs, när läraren på svarta tavlan ritade upp en bild av hur atomerna sprängs vid en kärnvapenklyvning och energi och ljusflöde sprids åt alla håll, såg jag något som liknade min barndoms syn av ljuset i den himmelska staden……. Snart har vi passerat inte bara sista vintersolståndet, utan också sista natten och de som följt Honom, Lammet går in i dess ljus och in i staden. Låt oss tillbringa denna natt bedjande i väntan på ljuset ska gå upp för dem som vandra i mörkret, dem som behöver frälsning och helande.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: