Posted by: samuelsvensson | November 30, 2014

Mer än Boris Becker

Mer än Boris Decker!
När jag i går kväll såg den världsberömde tennisspelaren Boris Decker i Skavlands TV program, erinrade jag mig vad min predikande broder Wolfgang Wegert berättade från sin TV verksamhet i Hamburg. I ett program utslungade han i sin predikan “Du som är lam, res Dig upp och gå” med text från evangelierna. Vad Wegert inte visste var att det bland åskådarna fanns en 40-årig Satanist i sitt hem, som misslyckats med en ryggoperation och därför inte kunde röra sig. När han hörde Wegert säga detta stängde han av TV:n och sa:”Du skulle ha det som jag då hade Du nog inte sagt så.
Nu är det förunderligt med Guds ord Det återkommer aldrig fåfängt! Tvärtom, Satanisten fick en sådan hunger efter mer av Guds Ord att han fick öppna TV:n igen för att få in gudstjänsten från Arken. Då var det en tennismatch -jag tror- mellan Boris Decker och Stefan Edberg – som på gick, och tennismatcher i alla ära, men förslog intet mot det levande väckelsemöte som den förlamade mannen blivit gripen av. Besviken tänkte han stänga TV:n. Då stod två änglar i vita kläder i hans rum och sa:”Stanna kvar i sändning, för snart kommer gudstjänsten från der Arche.-tänk att änglarna vet när idrottsprogrammen ska vara slut. När han då öppnade TV:n kom han rakt in i TV-programmet och fick se hur människor med tårar i sina ögon gick fram för förbön, Tårarna upplöste maskaran som tillsammans med tårarna rann nerför kinder på dessa ungdomar.Gripen av detta gjorde men förlamade mannen det enda han kunde. Han rullade i sängen mot TV-apparaten, som vi på 50-talet kallade “dumburken”-men den kan bli som i fallet i Hamburg- en bot bänk. Där födde Gud Satanisten på nytt och helade honom så långt att han själv kunde ta sig till gudstjänsten “Die Arche” och berätta vad Gud Gud hade gjort.

Enl Weger finns uppgifterna dokumenterade på “Zentralstelle für Ideenfragen”.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: