Posted by: samuelsvensson | November 29, 2014

Berlinmuren och bönerna

Idag på 25 årsdagen efter det att Berlinmuren föll känns det viktigt att påminna om en av de trogna förebedjarna och missionsvännerna Lisa Gustafsson i min kära pingstförsamling, den i Värnamo. En kvinna som hade med Gud att göra, som skrev de mest finstämda dikter och som följde missionen med sina ivriga förböner. En tid efter Berlinmurens fall sa hon till mig:”Samuel, det här med Berlinmurens fall, det var ingen överraskning för mig. När jag bad Gud öppna muren för evangelisk fri verksamhet stängda Östeuropa, så såg jag liksom i anden hur Jesus stod över muren och plockade bort stenarna, en efter en och gränsen öppnades.” Det som inte var en överraskning för den bedjande Lisa hemma i Värnamo, var en stor gåta för de framtidsforskare som refererades till i Sveriges Radio kulturkvarten. De sa att stängda samhällen och diktaturer öppnas i regel förr eller senare. När det däremot gäller Östeuropa är det totalt omöjligt. Det är som en bottenfrusen sjö utan någon antydan till demokratiska processer.” Återigen blev det gamla talesättet aktuellt att en bedjare på knä ser längre än världens kloka, om de ock står på tå. Själv fick jag förmånen att möta denna glädje när jag ombads av pingstledare från västra Tyskland att fara till staden Perlenberg och under Andens ledning kom direkt i kontakt med nyckelpersoner, som när de hörde att jag kom från Sverige sa:”Och här ville man spärra in oss bakom järnridån och Berlinmuren och hade byggt ett interneringsläger i Harzbergen för alla som ville fly. Så kommer Du! Det blev öppna dörrar inte bara vid gränsen, utan i hemmen, i staden- vi fick gratis låna “Eisdiele” glassbutiken och ha gudstjänster varje kväll. En ung kvinna tog emot Jesus, lät döpa sig och gick in i pingstförsamlingen några mil därifrån.
Än har Jesus Davids nyckel,(Uppenbarelseboken 3:7-8 och när han öppnar kan ingen tillsluta. Ikväll firar vi minnet av att den Gud som kunde öppna Berlinmuran och bryta ner järnridån, han kan också öppna de dörrar som fortfarande är stängda


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: