Posted by: samuelsvensson | March 2, 2014

VÅR I ARBOGA PINGST!

VINTERNS KYLA FÖR GE VIKA FÖR VÅRENS PROCESSER I ARBOGA PINGSTKYRKA!

Än en vår låter Gud kylans och vinterns krafter ge vika för sommar, sol och värme! Inte bara så i naturens värld! Kommande vecka (nr 10 2014) har jag förmånen at få möta den tillsammans med Arboga Pingstkyrka och alla de nya vänner som nu hittar sitt andliga hem där!

Tis 19 Bönesamling.

Veckan inleds med bönesamling. Jag ska aldrig glömma vad som hände ett tidigare år där vi anslog hela mötesveckan  till bön o lördagen dessutom till fasta! Redan på fredagskvällen blev jag inbjuden tillsammans med ett par makar till ett hem. Frun hade i flera år haft diskbråck pga sitt arbete. Sömnen hade vikit henne pga värk och det gick inte längre att lyfta benet och komma över badkarskanten och bada barnbarnet. Efter mycken diskussion om det överhuvud lönade sig att be, begärde hon ändå förbön. I den följande gudstjänsten på lördagskvällen gick hon fram och stoppade mig innan jag hunnit fram och berättade:Vad som inte inträffat på åratal har skett. Jag har sovit en hel natt utan värk och på morgonen kunde hon till och med gå över badkarskanten och bada sitt barnbarn.Nu flera år senare betygar hon undrets verklighet.

Tidigare på lördagen var det bön och fastedag. Då kom folk som annars aldrig besökt Pingstkyrkan, En kvinna som syslade med spiritism försvann in sin inre värld vid min förbön i ett ljus, kom tillbaka och sjöng på hemvägen efter bönedagen:”Och jag blev frälst, ja härligt frälst, och jorens skatter frå vem som helst.”

På lördagsmorgonen var också en cancersjuk kvinna med som i 40 år arbetat i alkoholistvåren. Hon gick fram blek och utmärglad och berättade om sin situation och avslutade: ‘Så jag är beredd att lämna in nu!’.’Då vill Du kanske bli frälst?’ frågade jag.

-Nej inte det precis, svarade hon.”Men Du kanske vill möta Jesus?” J, sa hon, det är det jag vill! Jag glömmer aldrig förbönsstunden. När jag bad om en varm bestrålning från rättfärdighetens sol till läkedom och hälsa, då sträckte hon sin hand mot mig, en hand som bliviit alldeles varm, så berättade hon om hur en varm ström gick genom hela hennes kropp. Efter denna upplevelse lämnade hon sitt liv till Gud, döptes i Hjälmaren och finns idag med som en lycklig medlem i Pingstkyrkan.

På söndagskvällen kom en judinna med så svår värk i kroppen att hon knappt kunde röra sig och endast med starka tabletter ta sig till pingstkyrkans kvällssamling.Där flera timmar efter det att värktabletterna upphört att verka möter Gud henne, hon gör ryggböjningar, sidoböjningar och vittnar glatt om Guds ingripande.

I samma gudstjänst kommer också affärsmannen som bodde några mil utanför och som falskdeklarerat, därefter fått dåligt samvete och hjärtflimmer.Han står upp på talarstolen i Arboga pingstkyrka, bekänner sin synd och böjer sig under tårar vid första bänken och möter Gud till ande själ och kropp.!

Nu är det dags igen. Här följer tiderna:
Tisdag 4 mars 19:00 Bön – Samuel delar ett ord med exempel för bönhörelse.
Onsdag 10:00-11:00 Rastplats –
Onsdag 5 mars 19:00 Bibelstudium – Dopet i vatten.Det bibliska dopets historiska bakgrund och av Gud genom under och tecken sanktionerade giltighet än idag!
Torsdag 19:00 Bibelstudium – Dopet i den helige Ande. När Nikodemus ser undren i Jesu verksamhet betygar han:Ingen kan gåra sådana tecken om inte Gud är med honom”. Då svarar Jesus med en inbjudan till att själv bli en del i detta rike med orden.Om en människa icke blir född på nytt (ovanifrån) så kan hon inte komma in i detta rike. Han deklarerar sedan att denna födelse är möjlig, genom “vatten” dvs dopet och “anden” dvs den gudomskraft, genom vilken Nikodemus själv ska bli bärare av gudsrikets krafter, sjmälv få nådegåvor, själv se under och tecken som följ av sin egen verksamhet!
Fredag 6 mars 19:00 Bibelstudium – Lärjungaskap.Den födelse av “Anden” som Jesus talade om, leder också till ett av Anden helgat och styrt liv, med seger över köttets makt i våra liv och gör det naturligt och möjligt att följa Herrren.
Lördag 16:00 Änglar över Ängelholm o Änglar över Arboga
Sångerna: “Helig Helig är Änglaskarans sång” och den barnvänliga “Glöm inte bort att Änglarna  finns”.

Här har jag blivit ombedd att nämna om väckelsen i Ängelholm där läkare fick konstatera både på den somatiska och psykiatriska sidan vad Gud kunde göra när läkarbetenskapet misslyckade. Också mtereologer fick efter bönesvar om regn sedan Skånes skörar var hotade under en 7 veckor långa torkan, de fick erkänna ett av dem oförutsett lågtryck fr Tyskland, som skulle gå till Baltikum, men hamnade över vårt böneområde, Skåne o våstra Skåne. 20 tidningar skrev, 4 lokalradiosationer  textTV o Aktuellt. Folk hade i förvåg sett ljuset över Ängelholm och vi fick uppleva Änlgavärlden i rörelse över hela staden. Nu finns det också en Änglavärld över Arboga och vi ska denna kväll ser vad Gud kan göra!

Söndag 11:00 Ämne:Jesu församlingsvision.I en tid då människor börjat laborera med Guds församling och dess konstitution, ska vi denna söndagsförmiddag stanna up inför Jesus egen vision, både om dess konstitueion och dess funktion , den storhet som idag vinner allt större segrar i en hel värld, med hundra tusenden som var dag tar emot Jesus till frälsning och fogas in i hans församling.

Jag är öppen hela veckan för samtal (0733 56 23 69 ) och besök.

Välkomna!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: