Posted by: samuelsvensson | February 3, 2014

GUDS STORHET OCH JUNGFRUFÖDELSENS GRÄNSÖVERSKIDANDE DIMENSIONER

KÖR GUD ÖVER SIG SJÄLV?

Inför utfrågningen av Antjé Jackelen , föreslagen som ärkebiskop har frågan ställts om hon tror på Matteus, Lukas o Johannes berättelse att  Jesus var född av kvinna utan någon som helst inblandning av en man. I stället för att svara på frågan har hon då citerar ett ord ur 1 Johannesbrevet där det om vår samvetsnöd heter att :”Gud är större” ifrån 1 Johannesbrevets ord om att ”Gud är större än våra hjärtan och vet allt”.
Därmed kör ärkebiskopskandidaten över frågan om det förekom ett fysiskt under eller ej . Hon slår också sönder kontinuiteten i Guds handlande. Det intressanta är inte om Gud kunde låta Jesus födas utan man eller ej, utan om han verkligen har gjort det och i så fall vilket budskap han därmed förkunnar.
När det i Matteus 1:18 om Maria heter att hon ”innan de hade börjat leva tillsammans , visade det sig att hon var havande genom helig ande” så är detta i linje med vad Paulus kallar ”den nya skapelsen” (2 Kor 5:17) och Johannes beskriver med orden om den nya födelsens under hos de kristna ”som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja inte av någon mans vilja, utan av Gud”. Därmed drar Johannes in alla de troendes  förvandling till Guds barn.(se Greek Words and Hebrew Meanings, David Hill s 252.
I stället för att stå upp för denna sanning och förklara de stora sammanhangen i Guds ord, lägger hon dimridåer över sakfrågan och överger sin eventuellt kommande uppgift , nämligen att vara  den främsta (ärke, av grekiskan arche )  i att vaka (episkopeo) över hjorden och den rätta lären ( epikopos).
Om nu Gud behagat uppenbara undren i sin lag gör vi honom en björntjänst genom att med visserligen fromma ord om att Gud är större, frånta honom copyrighten till sitt eget verk och låta honom själv visa i vad hans storhet består.

 Samuel Svensson
Samuel Svensson    
Dragesholmsgatan 8
SE-265 38 Åstorp
Tel 042-593232
Mobil 0046733562369
samuelsvensson.wordpress.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: