Posted by: samuelsvensson | December 8, 2013

JESUS-MIRAKELKONSULTEN I BELGIEN

HANS NAMN SKA VARA UNDERBAR I RÅD!
Alt. RÅDGIVARE NÄR DET GÄLLER UNDER!
När vi nalkas Julen och dess budskap finns det en detalj i profeten Jesajas förutsägelser, 9:6,Hans namn ska vara Underbar i råd, eller Rådgivare när det gäller under.Vi kan inte utesluta undret i en biblisk evangelisation. Vi har det som förutsägelse i Markus 16:18″OCH DESSA TECKEN SKALL FÖLJA DEM SOM TROR: I MITT NAMN SKALL DE DRIVA UT DEMONAR, E SKLAL TALA NYA TUNGOMÅL, DE SKALL TA ORMAR MED SINA HÄNDER, DE SKALL INTE BLI SKADADE OM DE DRICKER DÖDLIGT GIFT, OCH DE SKALL LÄGGA SINA HÄNDER PÅ SJUKA OCH GÖRA DEM FRISKA”., Under 3 underbara dagar  i Peruweis och Leuze i södra Belgien nära den franska gränsen har jag upplevt detta, hos pastor Emmanuel Mukwege, min tidigare elev i det teologiska institutet i Bukavu. Det rörde sig om helanden, omvändelser och mäktigt andedop.
Redan första kvällen 22 november i baptistförsamlingen i Peruweis kommer  hon fram, kvinnan som lidit av en förlamning kombinerad med värk från ena höften ner till foten. Hon gick fram och vittnade med frimodighet om att värken försvunnit och rörligheten återställts! I andra mötet på lördagskvällen skulle Patricia räkna kollekten i gudstjänsten i pionjärarbetet i Leuze.När pastor Emmanuel lade handen på henne, föll Guds ande så mäktigt, så hon inte kunde tala på länge, modersmålet franskan svek henne då hon skulle förklara på talarstolen vad som hänt. Senare, berättade hon att det var som strömmar av värme och kraft, strömmar av Guds närhet och kärlek. På söndagsförmiddagen, bestämde sig en av de unga männen i gudstjänsten, efter min predikan om Jesu församlingsvision och dopet som inträdet i denna gemenskap, han bestämde sig för att bejaka denna gemenskap på orten där han fanns, Peruweis och låta döpa sig och gå in i församlingen.Upplevelsen av kärlek och gemenskap i gudstjänsten drog honom. I gudstjänsten fanns också vittnesbörd från en förut rörelsehindrad kvinna som bara kunde ta ett trappsteg i taget, med en och samma fot före. Nu visade hon rent konkret med sina händer, hur hon fått kraft i båda fötterna att ta ömsom den ena och än den andra foten före.
En av sångarna, som på fredagskvällen begärde förbön för sin hals och sin röst, kunde som svar på bön sjunga helt utan problem på söndagsförmiddagen.
När EMMANUEL KOM till baptistförsamlingen i Peruweis var man 35 medlemmar. Av dessa återstod nu 13. Övriga hade dött eller av andra skäl lämnat församlingen.De många ateister och tidigare katoliker som Emmanuel fått vinna direkt ute ifrån världen, hade emellertid så ökat församlingens medlemsantal så man var nu 70 stycken och detta i ett land som bedömts som så hårt för evangelium att man talat om Belgien som missionärernas grav.
Kampanjen hade föregåtts av en veckas bön o fasta i församlingen och resultaten gladde så Karismakvällens besökare i Missionshuset Åstorp, att en stark ande av lovsång och tacksägelse blev utgjuten.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: