Posted by: samuelsvensson | December 6, 2013

Nelson Mandels o Jesus Kristus

Nelson Mandels o Jesus Kristus

Den i går (5 dec 2013) avlidne frihetskämpen och folkförsonaren gick igenom en omvändelse i sin syn på våldet somm kampmetod mot apartheid. Från att ha förespråkat militärt våld mot den vita apartheidregimen ändrade han och hans kamporganisation ANC sin inställning. Man hade förberett en blodig uppgörelse och förberett sig väl och förberett stora lager av vapen. Det som påverkade honom till att ändra sin inställning var inte bara den indiske frihetskämpen och icke vålds ideologen Mahatmi Gandhi men också kontakten med den färgade pingstledaren och förkunnaren från zulustammen Nicholaus Benghu, som blev en god vän till Nelson Mandela och i denna kontakt fick förmedla bergspredikans ickevåldsbudskap. Nicholaus Bengus icke våldsprincip fick också sätta sin prägel på den rörelse som särskilt räknade honom såsom sin andlige far och leadre Assemblies of God Associaton. Denna rörelse och dess ledare Colin R. La Foy, fick också spela en avgörande roll när den vita regimen ville kalla till försoningssamtal med de färgade kyrkornas företrädare i Rustenberg. Kallad som gästtalare i deras årskonferens i diamantstaden  Kimberley  fick jag inblick i de många gånger svåra enskilda beslut som i linje med denna icke våldslinje också fick tas i de färgade afrikanernas egna beslut att icke efter apartheidregimens nederlag ta hämnd på de vita och deras tidigare förtryckande attityder.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: