Posted by: samuelsvensson | November 18, 2013

Diskvalificerar andedopet arbetsmarkndsministern?

STRIDER BIBLISK TRO O ANDEDOP MOT EN SUND ARBETSMARKNADSPOLITIK

A propos kritiken mot Elisabeth Svantesson

I svallvågorna av regeringen Reinfeldts utnämning av Elisabeth Svantesson har röster höjts i media för att  en biblisk tro o bakgrund i trosrörelsen skulle diskvalificera den nyutnämnda Elisabet Svantesson för uppdraget som arbetsmarknads minister.
Som om denna koppling inte var nog, så fyllde Sveriges Radio’s P1  ”God morgon världen” söndagen den 22 september -13 på med ett fejkat tungotal med uttydning såsom ytterligare en insinuans mot den karismatiska form av kristen tro, där tungotal och uttydning ingår som naturliga ingredienser, och som Svantesson genom sitt enagegmant i trosrörelsen skulla ha bejakat. (451)

Att motsatsen skulle kunna vara fallet, dvs att karismatisk kristendom med förankring i biblisk tro snarare skulle kvalificera än diskvalificera för uppdraget som arbetsmarknadsminister föreföll  inte programledarna.

Bibelns arbetsmoral
Ser man på Bibelns budskap i allmänhet, så  är det nämligen tvärtom; dess budskap är högst kvalificerande  för arbetsmarknads frågor;
I  skapelsetexternas uppmanas att bruka jorden (1 Mos 2:15)
Paulus uppmanar till att” arbeta och sträva med egna händer,” så att ”man kan ”dela med sig åt dem som behöver. Ef 4:28.
Vi behöver an biblisk arbetsmoral därför att en alltför stor del av de arbetslösa inte vill ta erbjudna arbeten.

Karismatisk nationalekonomi
Bibeln oss exempel på en fromhet som föranleder nationalekonomiska signaler av högst positiva slag för en framgångsrik arbetsmarknads politik.

Josefs andeledda nationalekonomi.
Ledd av Anden kunde den bibliske Josef i Egypten under  de 7 ”feta” åren , med en statlig inkomstbeskattning på 20 % bygga upp så starka statliga reserver av säd att det under de 7 missväxtåren höll både Egypten och dess omvärld vid liv. Orsaken till denna Josefs vishet var just det som man i ”Gomorron Sverige” förlöjligade Svanteson för, nämligen en  kristendomstyp som räknar med Andens dop och Andens innehav på det personliga området. Om Josef i Egypten säger Farao: ”Finns det någon som äger Guds ande så som han?” 1 Mos 41:38f .

Andeledd arbetsmarknads politik i modern tid.
Ett strålande exempel på arbetsmarknadspolitiska konsekvenser av kristentro med andedop i modern tid utgör den norske väckelseevangelisten Hans Nilsson Hauge som efter sitt I”aandsdaap” 5 april 1796 gick till fots vars 15 000 km och med sin förkunnelse påverkade mer eller mindre hela Norge. Följden blev spannmålshandel med skeppsfrakt i Bergen, pappersbuk i Eiker och Fennefoss, tegelbruk på Eeg i Kristiansand, tryckning och produktion av tidningen i Kristiansand, kvarnar i Sunnfjord och Strudshavn. Spinneriet Solberg i Drammen som är i funktion än i dag.
Enligt prof. Steinar Thorvaldsen på Tromsö Högskola, skapade denna väckelse ett viktigt ” grunnlag for en dyptgripende åndelig, økonomisk og sosial forandring som senere kom hele landet til nytte.” (Se hans föredrag: Visjonen bak plogspissen skrivet inför Hans Nielsen Hauge’e 200-års jubileum, tidigare infört i i tidsskriftet Visjon, nr 1 og 2, 1996).
När han satt i fängelse under nödåret 1809, måste man sätta honom fri, för att han var den ende, som visste hur saltkokerierna i Norge skulle skötas.
Alla norska historiker är överens om att det skedde en tydlig ökning av produktiviteten i det norska jordbruket under första hälften av 1800-talet tack vare den attitydförändring öppenhet för nya idéer för modernisering och omstrukturering av jordbruket som Hauges väckelse medförde.
Ledande ekonomer  idag anser att han haft en avgörande betydelse för att ändra mentaliteten hos Norges folk och skapa en entreprenörsanda som i sin tur förvandlat Norge från ett fattigt land i tredje världen till en av de rikaste per capita räknat.”
Ledande ekonomer idag anser att han haft en avgörande betydelse för att ändra mentaliteten hos Norges  och skapa en entreprenörsanda som i sin tur förvandlat Norge från ett fattigt utvecklingsland land i tredje världen till en av de rikaste per capita räknat.
Hans företagsanda medföre
Hans Nilsson Hauge var en vanlig kristen i Norge. Det som emellertid förändrade honom och fyllde honom med denna entreprenörsanda, det var upplevelsen av Andens dop, när han gick bakom plogen och plöjde på sin fars åker 5 april 1796. Om denna upplevelse beättade han:
”Engang jeg arbeidet under åpen himmel sang jeg salmen: Jesus din søte forening å smake”

– så ble mitt sinn så oppløftet til Gud at jeg ikke sanset meg eller kan si hva som foregikk i min sjel, for jeg var utenfor meg selv. Nå syntes jeg at intet i verden var noe å akte, og angret på at jeg ikke mer hadde tjent den over alle ting gode Gud.
Om denna sin andedopsupplevelse skriver han: Min själ kände något övernaturligt , gudomligt och välsignad . Det var en ära att ingen tunga kan förklara . Ingen kan ta det ifrån mig , för jag vet att från detta ögonblick min ande full av allt gott . Framför allt kände jag en intensiv och brännande kärlek till Gud och min granne .”

Kontakt med denna typ av kristendomstolkning med högst praktiska ekonomiska konsekvenser och stimulans på näringslivets område, kan inte vara något som diskvalificerar för uppdraget som arbetsmarknads minister.

Samuel Svensson

Advertisements

Responses

  1. Thanks but please communicate in English

    Jacob

    • Thank You for reading my post. I agree, I will write it in English as well, but just posted it because I had qestions who want to read more from me on my webpage and as this was already written for the SWEIDISH PAPER Dagen, I thought I could make it available for all interested people, but realize now, that it is fitting very much so even for English readers! However, what caused You to read the article ?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: