Posted by: samuelsvensson | November 15, 2013

Jesu bön om enhet, konkret! Svar till kh Bengt Magnusson i DAGEN 15 nov -13

 ÄR JESU BÖN OM ENHET KONTURLÖS?

Är Jesu bön om enhet konturlös? Frågan väcks av fd pingstpastorn och numera kykoherde Bengt Magnussons kommentar till de som i dopdebatten hävdat att det i Bibeln inte finns något annat dop än det som sker sedan dopkandidaten kommmit till tro och som förrättas genom nedsänkning.
Han skriver: ’Att stämpla dem som i sitt sanningssökande ser sanningen något annorlunda än vad man själv gör som på viillovägar leder knappast fram till svaret på Jesu bön om enhet.’ (DAGEN 15 nov -13).
Nu är inte Jesu bön om enhet konturlös. Nej- som teol.d.r Kurt Appold i sin doktorsavhanding ”The Oneness Moitf in the Gospel of John ” (Tübingen 1971) hävdar, så är Jesus bön om enhet konkret. Det är inte summan av alla lärjungars tyckande, utan har en konkret innehållsbestämd definition:
”Såsom Du är i mig och jag i dig, så ska de vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig”. Joh 17:21 b.
Enheten visar sig inte minst på ordets område.”Orden du gav mig har jag gett dem och och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig”.
När teologerna vid universitetet i Tübingen, blev tillfrågade  av Landeskirche i Württemberg, hur man skulle göra med de tjänsteinnehavare som förkastat barndopet och mottagit de troendes dop och också gav ’omdop’ till de som begärde det svarade de:”Ett tvingande , direkt bevis från Skriften för möjligheten av barndop kan inte framföras”. Fakulteten lät sig emllertid ej nöjas med det utan ifrågasatte om barndopet överhuvud kunde anses ligga i linje med Nya Testamentets kerygma. (Budskap) ” (Zeitschrift für Theologi und Kirche, aug 1950).
Samstämmigheten i båda dessa svar, K. Appolds och Tübingen teologerna är inte resultatet av att man sökt ”minsta gemensamma nämnare” i den bön om enhet som Jesus bad, utan snarare att man orienterat sig mot denna bibliska enhets grund: Orden i Jesu mun. De är vägledande också i dopfrågan.

Samuel Svensson


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: