Posted by: samuelsvensson | November 25, 2012

Kompensera andaktsfri skolavslutning

Kompensera Andaktsfria skolavslutningar!

Nu när skolans myndigheter flaggar för andaktsfria skolavslutningar, är det viktigt att föräldrarna känner sitt ansvar. Själv är jag uppvuxen med en mor som på kvällen först läste en spännande tecknad serie ur ICA-kuriren och sedan tog fram den svarta boken, Bibeln och gav en ljuvlig stund med andakt psaltarläsning, och stillhet, som skapade trygghet tidigt i livet.
Än mer betydde hemmet som platsen för trons utveckling i östblocket under den kommunistiska eran, då barn under 18 år inte fick tas med till kyrkorna.
Inbjuden att tala vid ett kvinnomöte i Bulgariens huvudstad Sofia i slutet å 80-talet, strax efter Berlinmurens fall och Östeuropas öppnande, framkom hur det just var de hemmavarande mödrarnas undervisning som var orsaken till att det nu fanns en hel skara entusiastiska troende ungdomar under 18 år, som nu var beredda att gå in i ett fortsatt församlingsarbete.
När Sovjetunions produktion föll med 30 % och medellivslängden likaså allt pga ökade alkoholmissbruket, skrev författaren Jevginej Jevtusjenko i Komsomolskaja Pravda den 10 dec 1986: Varför hat Sovetunionen upphöjt ateismen? Moralen kommer framförallt från religionens värld och där i synnerhet den kristna Därför föreslår jag en Bibel till varje rysk elev, inte bara för att bättre förstå de ryska författarna Tolstoj, Dostojevskij med flera, men också för att hitta grunden för en ny moral.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: