Posted by: samuelsvensson | August 30, 2012

Förlåtelseterapi i stället för tvångsvård/Insandare Skånska Dagbladet

FÖRSONING I STÄLLET FÖR TVÅNGSVÅRD

Tack, Lars Fredriksson, för Din insändare “Psykiatri på fall” (23 aug -12) Skånska Dagbladet, som tar uppfrågan om sambandet mellan självmord och

tvång i psykiatrisk vård och slår fast att suicidfrekvensen snarare ökar än avtar med påtvingad användning av elektroder  i kombination med

-som enligt LF förekommer- godtyckliga diagnoser.

Nu finns det psykiatriker som använt okonventionella metoder och  som läkare och psykiatriker också tillämpat förbön för de patienter som så önskade. En av dem fick lämna sin anställning på Östersunds sjukhus, men fick senare upprättelse. Då hans ärende prövades av kammarrätten fastställde den i sin dom att om patienten klart uttrycker en önskan om det eller att det klart framkommer att patienten är positiv till det kan en läkare be för sin patient.

Den psykiatriska modell som Sigmund Freud lanserade med outlevda hämningar som orsak till neuros och ångest, kom förtjänstfullt att motsägas av hans lärjunge Viktor Frankl, som menade att vägen ut ur ångest är att hitta en mening till och med i sitt lidande och i upplevelse av oförrätter.

Den förut avsatte psykiatrien kom att utveckla en

“förlåtelse terapi” och gick emot den under många år  omhuldade freudianska psykiatrin . I stället för att leva ut sina agressioner och på den vägen söka få utlopp för ångest och inre spänningar anförde han med framgång en helt annan väg, en väg där de inre spänningarna löses genom förståelse försoning och i vissa fall förbön.

Sedan nu Kammarrätten fastslagit rätten till förbön och en terapi som leder till förbön, bör psykiatrin med allvar införa upplysning och rådgivning härom.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: