Posted by: samuelsvensson | July 5, 2009

Sommaren 09

JESUS FLYTTADE IN!
När Betelkören Åstorp lördagen och söndagen den 27 o 28 juni fick sjunga för 20 000 presumtiva besökera på Torpardagarna i Åstorp, kom en kyrkoherde fram med frågan:
-Måste jag döpa mig? Naturligtvis! blev svaret.
Gripande var att höra vittnesbördet från kvinnan som isolerad hemma i sin lägenhet- hennes man ville inte hon skulle ha kontakt med någon då han var på arbete. När hon slår på TV:n o hör Märta Svensson sjunga:”Någonstans bland alal skuggorna står Jesus” då bryter hon sig ur lägenheten, kommer till Stadsparken o hör mig predika . Det blev nog. Hon lämnade sig till Gud lät döpa sig och kunde efteråt per telefon bekräfta:Nu är jag inte isolerad, jag står i Gospel City, sjunger med bland sångarna och hjälp mig tacka Gud! Jag har gått upp 15 kg. Anorexian fick vika för mötet med Jesus! Nu stod hon med sin man, sin dotter och hennes man som upplevt frälsning!
Tisdagar i juli 19 Bibelstudium, Bön o Lovsång med Servering i Betel Åstorp.
Fredagara 11 Sångstunder på Gamla Torg.
KIVIKS MARKNAD 12-13 JULI.
TILLSAMMANS MED PINGSTFÖRSAMLINGEN I TOMELILLA GES EVANGELIUM I TAL O SÅNG, med öppenhet för Andens ledning till bön för sjuka och till bön om frälsning.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: