Posted by: samuelsvensson | July 5, 2009

Juli 2 009

JESUS FLYTTADE IN!
När Betelkören Åstorp lördagen och söndagen den 27 o 28 juni fick sjunga för 20 000 presumtiva besökera på Torpardagarna i Åstorp, kom en kyrkoherde fram med frågan:
-Måste jag döpa mig? Naturligtvis! blev svaret.
Gripande var att höra vittnesbördet från kvinnan som isolerad hemma i sin lägenhet- hennes man ville inte hon skulle ha kontakt med någon då han var på arbete. När hon slår på TV:n o hör Märta Svensson sjunga: ”Någonstans bland alla skuggorna står Jesus” då bryter hon sig ur lägenheten, kommer till Stadsparken o hör mig predika . Det blev nog. Hon lämnade sig till Gud lät döpa sig och kunde efteråt per telefon bekräfta:Nu är jag inte isolerad, jag står i Gospel City, sjunger med bland sångarna och hjälp mig tacka Gud! Jag har gått upp 15 kg. Anorexian fick vika för mötet med Jesus! Nu stod hon med sin man, sin dotter och hennes man som upplevt frälsning!
Obs, lyssna gärna på Märtas Sång o Musik på: http://www.martasvensson.se

Sommarverksamhet Betel Åstorp
Tisdagar i juli 19 Bibelstudium, Bön o Lovsång med Servering i Betel Åstorp.
Fredagar 11 Sångstunder på Gamla Torg.

KIVIKS MARKNAD 12-13 JULI.
TILLSAMMANS MED PINGSTFÖRSAMLINGEN I TOMELILLA GES EVANGELIUM I TAL O SÅNG, med öppenhet för Andens ledning till bön för sjuka och till bön om frälsning.

Betel Åstorp
Tis 21 o 28 juli. Profetiska bibelstudier ur Uppenbarelseboken.

SOMMARHEMMET SUNDET I DÖRARP (utanför Värnamo)
1 aug kl 19.30

GUDS RIKES I DAGENS EUROPA!
Samuel Svensson rapporterar om 20 år i 10 europeiska länder. Profetiska förutsägelser både från Daniels boken och Uppenbarelseboken som appliceras på dagens Europa, granskas i ljuset av händelseutvecklingen i dagens Europa, både på den politiska och den religiösa fronten. En rad gripande inblickar i väckelsen i gamla lutherska kyrkor där man samlas utan präst, men precis som i läseriets början i Sverige med vanligt folks bibelläsning och vittnesbörd, med Andens dop helande och frälsningsupplevelser som följd. Guds ledning i det forna kommunistiska Östtyskland och märkliga helanden inför såväl professorer som läkare i Tyskland och framförallt; enskilda människors livsförvandling i mötet med Herren!

GOSPELSÅNGERSKAN MÄRTA SVENSSON INRAMAR MED SIN SKÖNSÅNG EVENTUELLT ACKOMPANJERAD AV SYSTERN BIRGITTA SVENSSON.

Sön 2 augusti     10 PREDIKAN O SÅNG. Samuel Svensson  Dörarps Missionskyrka.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: