Posted by: samuelsvensson | July 8, 2016

WAVE OF HEALINGS OVER UGANDA!

Wave of healings over Uganda!
I just returned from EPTA’s conference in Sofia 27-30 June when on the 1st of July for Skype to go in and teach in the pastor Conference Kamwene in Uganda. The feeling is indescribable when I from my desk looks crowds gather, hear their acclamations and shouts of thanksgiving O praise. Soon, however, we must conclude our study of the Bible. The sun is setting. On my screen, I see how the African friends are reduced to all-black figures amid the huts in an ever-darkening sky.
– You just have to ask a final blessing prayer, so they make to come  home before nightfall says the pastor. Then when the sun goes down and darkness increases the words from  Malachi 4: 2 become so so vivid: “I will cause the sun of righteousness arise with healing under its  wings” and I begin to praise God for the  penetrating rays down from  the sun of righteousness  now  coming down with headings in the shadows and darkness!
Just one day later, the first healing report sent on e-mail about the pastor who had problems with “abnormal tubes” -perhaps bronchial tubes, for 6 years, but now feels much better and healed. In addition the program with video conferences for pastors begin to affect and touch one district after another and my brother reports further that the testimonies of what God has done is coming in one by one to the pastor.

The pastor writes:
This is so amazing and touching.
Indeed, what God told us to do is impacting and touching different districts. This miracle has covered the whole area, I have left that place but people are calling me for testimonies. Praise be to God.

I believe this was from God That We Should cover different areas each month and I have Begun to see the results. ”

I then asked what “abnorminal tubes” meant and ytterligre few days later he replied as follows:

Hello nice to hear from you,
Good morning, the man had a problem with his intestines and the doctors told him That the tubes had problems so he had Severe pains and He Could not bend down but we left him jumping and no more pains.
The community was so touched and What They Wondered was, They had never seen someone preaching live on a bog screen from overseas, and what surprised them was That you prayed for people and got healed instantly and others testified later.
The man had a problem with the internal organs and the doctors told him that “tubes” (lungs!) Had serious problems, which meant that he could not bend down “But we left him jumping without more pain.”

 

Posted by: samuelsvensson | January 18, 2016

EXORCISM GILTIG I VÅR TID

MAKT ATT BOTA SJUKA OCH DRIVA UT ONDA ANDAR.

 

I fjor vår predikade ÄB Antje Jackelén i SR över Jesus halande av den syro feniciska kvinans dotter. I stället för att konkret tala om att det rörde sig om onda andar som skulle fördrivas, så gjorde ÄB en moderniserande omskrivning och sa- något i still med- hade det här varit idag, hade vi nog sagt att den syrofenciska dotterna hade ätsvårigheter, depressioner eller självskadebeteende. Nu gjorde hon inte det. Hon är inte ensam om att försöka skriva om de bibliska texterna om andutdrivning på ett sätt som icke ska stöta sig med en upplyst människosyn I det land Tyskland, varifrån hon kommer uppträdde i mitten på förra seklet en man, Rudolf Bultmann, som kom att ifrågasätta den historiska tlllförlitligheten i det bibliska materialet om under och tecken och också demonutdrivningar. Före honom hade teologer som Strauss, Samuel Reimarus och övriga gjort samma sak. Det började med den franska revolutionen som med Newton och naturlagarna förklarade att inget sker av en slum. Det finns naturlagar bakom allt skeende i den fysiska världen. Konsekvenserna blev att studenter vid våra universitet fick välja mellan att tro på Gud och då acceptera Bibelns underberättelser eller förklara sig vara vetenskapsmän och då underkänna underberättelserna..

För teologie studenter från Afrika, som levt i undrens värld både vad beträffar helande som andeutdrivning framstod den av Bulmann påverkade kontinentala teologin som obegriplig. Hur kunde man i namn av vetenskap förneka det man sett och levt i?

 

I deg är vi tillbaka på urkristendomens stadium.

En präst i Anglikanska kyrkan i Englad påstod i synoden i York 1971, att man inte på 200 år fått vara med om så många exorcismer som de senaste två åren. 10 miljoner amerikaner sysslar med häxeri, satanskult och svart magi. Man räknar med 100 miljoner i spritistiska rörelser i England Usa och Brasillien..

Boken Exorcisten, som sedan blev en film såldes i 13 miljoner exemplar. ’Blatty anlitades sedan om manusförfattare till filmen och hedrades med en Oscar. Filmen drog in vad som på tiden var ett rekordbelopp, 1 miljard (danska ) kronor, vilket om man tar hänsyn till inflationen, enligt Washington Post skulle placera den pGud..dukar r gärnbibgarab står det ” ha anknytning till emmed sin heland ekraftr itne bara vcälsignar och är närvarande i sina h¨ 13: e plats bland historiens mest inkomstbringande filmer.’ (Niels Christian Hvidt:’Mirakler’).

En ung flicka som här i Helsingborg såg filmen , kände sig eferåt ockuperad av dessa sataniska makter och sökte sig då in till vår Pingstkyrka, just under pågående församlingsmöte. De äldstebröder som delade ut nattvarden uppmärksammade inte att hon kommit in utan att vara medlem, men när hon fick nattvarden, berättade hon om den förvandling, formliga befrielse hon upplevde. Sedan fick vi ber för henne till frälsning och också döpa henne.

I dag finns besättelsen inte bara på filmduken. Överläkaren Levander på den psykiatriska kliniken i Malmö delareerade för några års dan att det i dag fnns sådana sataniska krafter i den kriminelle världen att varken psykologer eller psykiatriker klarar av dem, endast himmelens krafter.

Den nyss citerade Christian Hvidt berättar i sin bok om MIRKLER att besättelsen kommer som ett brev på posten om man börjar leka med spiritismen. Lekarna med seanser då man ställer frågor till anden i det vandrade glaset är bara ett exempel på detta. En mig närstående troende lärare berättade hur elever som just sysslat med detta kommer och begär hjälp som varken kuratorer eller övrig personal i skolan kan ge.

I katolska kyrkan har man organiserat detta med att driva ut onda andar så det i varje stift ska finnas någon som specialiserat sig på exorcism.Jesus talar dock inte om att överlåaoch den första punkten han nämner är just att i Jesu namndriva ut demoner. t detta till några enskilda. Han talar kollektivt i Mark 16:17 and the first point he mentions is just the expelling of demons.

I was myself attacked just during a seminary I had for preachers in Inda, o woman-I thought first she came to get prayer, but soon I realized that she was demonpossessed and wanted to attack me. I decided not to touch her physically but asked God to show publicly if I was his servant or not. Suddenly only some meters in front of me she fell to the hard floor of cement, and when the head colliided with the floor it was a heavy sound, The elders took a grip in her hair and pulled her away.

 

Just south of India is Sri Lanka. After my preaching during the altar call a woman came forward and among all people I didn’t from the beginning understand what she wantedl. Then I saw the elders with great physical energy trying to get a tormenting spirit out of her. For a moment it looked as if they had succeeded; she bowed and was for some seconds calm, but then the spirits came over her again, and with violence the pushed she first and all following benches backword in the locality with a rerrible nose. After that whe came back. All the time I had been so happy not to have to do with here; I prayed for the men that came forward on the right side, and the elders had to pray for the women coming forward on the left side. Now an elderly woman who declared herself to be the mother of that woman told me that her husband had been severely damaged in a motorbike accident and in the pain when the doctors tried to sew his wounds he opened up himsel for the demons and –according to her story- threw them on his wife. I was perplexed but in the same time got a word, the word Peter got to the people in Acts 2:” Get rid of the bondage of this wrong generation”. With power I used the words and added: And in the name of Jesus I declare this body to be free and be a temple of the Holy Spirit. Suddenly the opened the eyes that she all the time had hided so that we only could see the white part of the eye. Her muscles that before had been se tensed, now began to relax. When I sasked her if the could raise them she did and with her hand lifted she gave Glory to God and celebrated His name, Allt the church bursted out into worshipping and praise.

I got a wish to come back and teach the evangelists.

We did not havet o do with ordina depression or disturbances in eating or some inclination to damage Your self. We had to do with spiritual powers that could only be driven out in the wonderfult name of Jesus.

Paul Alexander writes  in his book:Signs & wonders : why Pentecostalism is the world’s fastest-growing faith / Paul Alexander ; foreword by Martin E. Marty.
Författare
Alexander, Paul, 1972-
Ort/Förlag/År
San Francisco, Ca. : Jossey-Bass, 2009. ”- and he finds his examples in Guatemala, Nigeria, Korea ond the Philippines and the secret is that this movement still believes in New Testament Christiany, inspeaking in tounges, in healing the sick and casting out the demons.

SHALL CHRISTIANIY SURVIVE, WE HAVE TO PREACH IT WITH NEWTESTAMENT CRITERIA.

 

 

 

 

 

 

Posted by: samuelsvensson | August 22, 2015

THE SIGN OF ISRAEL AND THE RETURN OF JESUS.

CAN WE EXPECT JESUS TO COME NOW, AT ANY TIME?

The answer will be given tomorrow Sunday the 23 rd of August in the meeting in Danderydsgården at 17 o´clock

Noragårdsv. 27, Mörby C. Danderyd,in the sermon on

1)The Return of Jesus and Israel as a sign of time. The question will be boosted by what I saw recently in Israel, a revival with 15 000 Jews who now see Jesus as their Messiah. I talked to them, not only in meetings. I felt the reactions among people in the streets even among Rabbis.

  1. Many testimonies will be given people coming into the Spirit according to Zechariah 12:10 “And I will pour out a spirit of compassion and supplication on the house of David and the inhabitants of Jerusalem, so that when they look on the one they have pierced” and “they shall mourn for an only child, and weep bitterly over him, as one weeps over a firstborn” Is this a fulfillment of Rom 11:26 ”all Israel will be saved” some thing that will follow upon the full number of the Gentiles have come in .

3) Is that both the spiritual and the physical Israel together, or is it   all individual Israelis? Here I give further my interesting discussions with professor Anders Nygren, who wrote the Commentary on Romans.

  1. Before this the Gospel must be proclaimed to all the nations, Mark 13:10.

The very well known Church Growth scientist Georg Bush ( not the former president) in Brasil told me after  A.D: 2 000 that now the known tribes in the world has heard the Gospel. What does it mean that a tribe or a nation has heard the Gospel, is it a certain number of individuals in the folk or what?

5) Before this end of time, and our future redemption, Jesus admonishes us to ”stand up and raise our heads”.Luke 21:28.

Posted by: samuelsvensson | August 6, 2015

HIROSHIMA O JESU ÅTERKOMST

Med kvällens TV bilder på näthinnan från vad 1 kg plutonium kunde göra i den första atombombssprängningen över Hiroshima, då 140 000 människor omkom och själva elementen bara upplöstes går tankarna till 2 Petr 3:10 då himlakropparna (stoicheia) ska upplösas i hetta, uttrycket (stoicheia) kan betyda allt från himlakroppar till materiens minsta beståndsdelar atomerna, vars elektroner och protoner frigörs och det av Petrus skildrade framtida scenariet går i fullbordan. Onekligen har människan själv skapat de tekniska möjligheterna för att den kommande världskatastrofen kan iscensättas. Då när allt förgås, finns det något som består.
“Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna,
men den som tror skall finna löftena de står kvar”.

Låt oss kämpa för de ting som aldrig förgås samtidigt som vi verkar för att rädda Guds synliga skapelse!
Då vi nu ska får ett rike som inte kan skakas, må vi vara tacksamma och tjäna Gud, om han vill, med vördnad och fruktan Ty vår Gud är en förtärande eld.

Posted by: samuelsvensson | June 28, 2015

ARE 80 % OF THE PALESTINIANS IN FACT ISRAELIS?

80 % of the Palestinians are in fact Israelis, who converted to Islam after the Bar Kochba upheaval in order to keep the right to remain in the promised land according to the information that Dan Johansson alleged to in his Speech Friday the 26 th of June 2015 in the annual conference of  “Israels vänner ( The Friends of Israel) in the Pentecostal Church of Värnamo, Sweden

If this is so, that must have consequences for our view on Israel en Palestine.

Samuel Svensson

Posted by: samuelsvensson | May 27, 2015

God’s Contact Center

GOD’S CONTACT CENTER!
On my mind is thankfulness tonight for the wonderful and strong testimony given Tuesday night in our Karisma kväll here in Åstorp, Owe gave his strong report of a young life in the greatest trouble ever. Grown up with a father that neglected him and a peasant that employed him, but gave him so hard conditions, beat him and made life to a hell. In his need he surrendered his life to Jesus confessed old sins for the police and for this was put into prison, There however a pastor visited him one night a week and gave him the same Bibles study he then should give to his church and Owe was mightifully kept in his faith even under these circumstances. However seeing his great need of a wife, he took three days off in prayer an fasting and got even the name of his Godgiven and future wife. Shortly afterwards he met a woman- I think in a meeting- and when they greeted ech other she presented herself with the same name as God had give to him and she was given the same God infused assurance They married got children and dedicated their lives to Jesus! She was a teacher and he came form the group- as Hemingway puts it- outside the borders of the approval of the society. However he Jesus walking among those outside these borders he found Owe, gave him his new life, and to this even a wonderful loving woman. This and other heartbreaking testimonies were give Tuesday night in the Missionshuset Åstorp. The joy filled the church and after the meeting everyone had a bigger Jesus!

Joel Halldorf tar i sin ledare i  DAGEN (18 mars -2015) ,  uppfrågan om inställningen till homosexualitet och ifrågasätter därvid ett ensidigt fördömande av  utövad homosexualitet, i sammanhang där man ändå öppet tillåter så många andra brott mot Guds ord, pastorers omgifte m.m.

 

Han gör det:
1)Utifrån att den i debatten mest skulle utgå från e t t Bibel ställe Rom 1:26,27, detta fast den också som A. Gerdman påpekade i sin DAGEN artikel ( 20 mars -15) finns i 1 Kor 6:9-10  och dessutom bakom den i Nya Testamentets främst förekommande bland köttets gärningar, nämligen otukten. Se Judas v. 7 och de 23 övriga ställena i NT.
2)Han gör det utifrån tidigare avsståndstaganden till teater och kort kjollängd i väckelsekristna sammanhag och påstår att dessa regler inte var uttryck för en etisk helhetsvision och därför föll bort.Han förnekar därmed att det bakom dessa enskilda ställningstaganden fanns en helhetsvision, nämligen den att församlingen skulle vara ren.Gudstjänsten var inte platsen för den sexuella spänningen mellan man och kvinna, utan attraktionen mellan brudgummen Kristus och bruden församlingen. Därför skulle klädseln vara tuktig.
O m det nu är som Joels lärofader i denna fråga evangelikale predikanten Rob Bell menar, nämligen att att kyrkan inte kan bygga sitt motstånd mot homosexualitet på 2000 år gamla texter. Varför är det då så att den Guds Ande som bekräftar ordet, och möjliggör vår efterföljelse därav , den Anden fortsätter att befria från handlingsförlamningen under köttets kraft på detta område (Gal 5:17), precis som i Korint (Se 1 Kor 6:9, 10) antingen genom att ge den bundne en naturlig heterosexuell inriktning, eller en sedlig kraft som hos den homosexuelle övervinner köttets handlingsförlamning och befriar honom från tvånget att utöva sin homosexualitet.  Jag har i gudstjänstsammanhang och personliga kontakter i båda fallen upplevt den här processen. En i våra sammanhang helt försummad kraft i dessa sammanhang kommer just från den eminenta och befriande roll som Guds Ande intar i den kristnes sedliga liv. Att det var just den här gudomspersonen som skulle stå för det nya livet, när buden på lagens tavlor inte förmådde, visade Hesekiel vägen till i sin profetia för 2 500 år sedan, profetian om en ny andebaserad etik  som låter Anden inte bara upplysa utan också dynamisera den troende till ett liv i helighet och rättfärdighet, ett liv, som  i stället för att upphäva lagen, fullbordar den samma. Hes 36: 28. Det är oerhört intressant att se hur starka ord Hesekiel här använder. Sedan han deklarerat Guds avsikt att ge människan ett nytt hjärta – något som redan Mose i 5 Mos 30:5 avslöjade och Jeremia aktualiserade i 31:33 så avslöjar Hesekie själva drivkraften till det nya livet. Han gör det med ett oerhört starkt tempus i hebreiskan- Hifil-  då han i Hes 36:27 skriver :  RUCHI ÄTTEN BEQIRBEKÄM WE ASITI   jag skall utgjuta min ande i Ert inre, och så göra att Ni vandrar efter mina stadgat. Hifil formen som här används är så stark att den inte ger utrymme för någon annan möjlighet på det sedliga området, än just den att följa Guds lag. Här existerar inte handlingsförlamningen som den väl omvände men ännu inte andefyllde Paulus deklarerar i Rom 7:19. ”Det goda som jag  vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.” När Anden fått herraväldet vet han om frånvaron av medveten synd i sitt liv att deklarera: ”väl vet jag intet med mig” och ”bli mina efterföljare, som jag är Kristi efterföljare” och han visar  vägen till ett fullkomligt liv, behärskat av Anden . 1 Kor 9:27.
Denna sedliga kraft måste sedan åter och åter igen få komma in i våra liv, och ge oss denna segerton. Den gör det genom bön – se Lukas 11:13 ”Hur mycket mer ska icke då fadern ge helig ande åt dem som ber honom”. Den gör det genom att i äktenskapet underordna sig varandra och  genom gudstjänstfirandets andefyllda lovsånger och andliga visor- Ef 5:25,26. Båda exemplen finns under den övrgripande rubriken ”Låt Er uppfyllas av Anden” Gripande är hur arkitekten William Dobson USA, som låtit mig använda hans vittnesbörd i hela världen upplevde detta . Han levde med en biologisk böjelse för utlevd homosexualitet, och när syndafall inträffade i församlingen föll han in i gaykulturens utlevda homosexualitet och droger. Det räckte sedan med att han gick förbi en möteslokal från vilken de härligaste väckelsesånger tonade ut sånger som förde Guds ande på nytt in i hans liv och han räddades från köttets förlamning och gick ut med vittnesbörd om ett befriat och harmoniskt liv.
Inställningen till renhet på det sexuella området är inte knutet endast till 2 000 åriga gamla texter. Den är knuten till ett ständigt på nytt och på nytt igen flödande liv i renhet och helgelse, möjliggjort genom den helige Ande. Längtan efter denna renhet är inte gammalmodig. Den danska författarinnan Suzanne Brøgger skildrar i sin diktsamling ”Kväve” en modern mänsklighet, som är ett vilje och kraftlöst byte för konsumtionssamhällets krav på  bruk av varor och människor, ett samhälle där man inte längre har religionen som skydd mot sexualitetens våldsamma krav.
Samuel Svensson pastor  o bibellärare i pingströrelsen.

VÄLSIGNELSEN ÖVER ISRAEL PRISAS AV  JUDISK FÖRFATTARE PÅ VÄNSTERKANTEN.

Inför det nyss förrättade valet i Israel passade ”Lundströms boklåda”- litteraturmagasinet lördagen den 14:e mars ett program som sänds lördagsförmiddagar i P1 i Sveriges Radio- på att skildra stämningarna i Israel inte minst bland judiska författare.

Bland de judiska författare som intervjuades och medverkade i programmet, var  Asaaf Gavron, som debuterade 1997 och gett ut en rad böcker. Den första som getts  ut på svenska prisas både av öst och väst. Boken handlar om en bosättning på Västbanken som Asaf Gavron egentligen är emot, eftersom den ligger på omstridd mark, men kände ändå att han måste skildra  dessa människor och skildra dem inifrån. Därför  flyttar han dit, bor ibland bosättarna, för att kunna skildra dem och deras vardag med ögonvittnets tillförlitlighet.

När han väl är där, sker med honom som en gång med den israeliske siaren Bileam , lejd av kung Balak att förbanna Israel där de låg på Moabs hedar. När siaren väl såg Israel med dess enkla tälthyddar av tahasskin, får och gethudar, då kan han inte annat än prisa dem och utbrister: ”Huru sköna är icke Dina tält o Israel”. På liknande sätt med Asaaf Gavron. När han väl deklarat sitt ogillande av  fenomenet som sådant, kan han inte annat än beundra detta folk som bosätter sig mitt ute i öknen- bokens svenska titel är också ”Uppe på höjden” och dess engelska ”From the Hilltop”. Sedan han väl skildrat spänningen 3-4 minuters väg utanför Jerusalem, vid en hårt bevakad gränskontrollen kommer han så småningom till  bosättarna och grips av en stor fascination för dem och deras företag som hur många hinder de än möter, politiskt, ekonomiskt  och på annat sätt, visar sig ändå på ett eller annat sätt klara sig igenom  dem alla, hittar kryphålen och lyckas förvandla oländig mark och en oansenlig odlingsplätt med från början körsbärsträd till en helt blomstrande by.

DET SOM DRIVER DEM- säger Gavron- ÄR VISSHETEN OM ATT VARA UTSÄNDA AV GUD ATT BO JUST HÄR, ATT LYCKAS GÖRA DET DE GÖR DÄRFÖR ATT GUD VILL DET. DE INTE BARA LYCKAS ÖVERLEVA, DE EXPANDERAR.

Asaf Gavron började ge ut böcker 1997, men detta är hans egentliga genombrott och den första som översatts till engelska.

Hans fascination över Israels framgång för tankarna till Guds tilltal till Abraham i 1 Mos 12:3 ” I dig ska alla folk på jorden vara välsignade”.

Posted by: samuelsvensson | March 4, 2015

Tror ärkebiskopen på ande världen?


Hade den syrofeniciska kvinnan som Jesus befriade från en demon  ätstörningar, depression eller självskadebeteende? Ja, enligt ärkebiskop Antje Jackelén i söndagens radiopredikan  i P1 ska uttrycket besatt av en demon förstås på det sättet.I det land Tyskland som ÄB kommer ifrån förklarades pingstupplevelsen som “underjordisk”, uppgifter om under och tecken såsom  myter sagor och legender i den skola som under teologen Rudolf Bultmann länge dominerade tysk teologi och inte bara den, utan vann sitt insteg också i svensk teologiskt tänkande. (Fd ärkebiskop K.G. Hamar).Det har lett till att unga afrikaner som kommit till Europa för att läsa teologi  har fått  lära sig denna avmytologiserings teologi som bortförklarar under och demonutdrivningar, de har inte känt sig hemma.
– Hur kan vi bortförklara det vi varit med om i ett arbete där demonutdrivningar, helanden och andedop var vanliga?
Denna bortförklaringsteologi har haft föga att erbjuda i dagens värld, inte minst där man inom psykiatrin också i Sverige talar om att vi har fall där inga andra psykiatriska terapier hjälper än tron på de goda krafter som kan befria från dagens demoner. Sociologen Jenkins säger i  “New Faces of Christianity” att den kristendom som tror på befrielse från onda andar, som orsakar sjukdom, fattigdom, våld och drogmissbruk, det är den som vinner de största segrarna över världen idag.Vi ser det i länder som Brasilien, Chile,Indien Filippinerna SydKorea och Kenya.
Det är inte ett avmytologiserat evangelium som möter utmaningarna  också i Sverige, men ett evangelium som vågar nämna saker vid deras rätta namn och också erbjuda den kraft till befrielse som klart och tydligt förkunnat evangelium innebär.

Samuel Svensson,
Dragesholmsgatan 8,
265 38 Åstorp 0733 56 23 69
Posted by: samuelsvensson | February 14, 2015

ANDEN ÅTERUPPTÄCKT I NY SVENSK BIBELÖVERSÄTTNING

ANDEN ÅTERUPPTÄCKT I NY BIBELÖVERSÄTTNING.

Äntligen! Ja, så skulle man spontant vilja inför den nya provöversättningen av Galaterbrevet i Svenska Bibelsällskapets satsning på en ny översättning av Nya Testamentet. Tillsammans med Lukasevangeliet 9-19 ingår det i det lilla häftet ”När tiden var inne” utgivet på Bibelsällskapets förlag.

Att det är Svensk Bibelsällskapet som gör det, har helt enkelt att göra med det avtal som  slöts med dem efter utgivandet av Bibel 2 000 i ett läge få någon statlig bibelkommission inte längre ska tillsättas utan ansvaret för bibelöversättningar i framtiden ligger hos Svenska Bibelsällskapet som ekonomiskt åtnjuter ersättningen från royalties från försäljningen av Bibeln 2 000.

Är det dags för en ny översättning av Bibeln och då i första hand Nya Testamentet? Just för att få svar på den frågan har Sv. Bibelsällskapet nu utkommit med en provöversättning av just Lukasevangeliet och Galaterbrevet, och det behövs. om ej något annat än för att hålla diskussionen levande, inte minst om det är vår egen ande vi förväntas prestera kraften till ett nytt liv, till helgelse och renhet.

Så kunde man nämligen uppfatta översättningen av begreppet  pneuma,  som kan betyda både Guds och människans tanke, förutom den rent fysiska betydelsen ”vind”.

Såsom vår ande, även om kommissionen  bakom Bibeln 2 000 tänkte sig den i  ett av gudsanden förnyat skick så uppfattade denna kommission  pneuma begreppet i Paulus etiska utsagor och skrev: ”Vi väntar oss i vår ande, att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp.” i 5:5. På samma sätt i Gal 5:16 ”låt er ande leda er,” vers 17 ”Köttet är fiende till anden  och anden till köttet” Genom att teckna ”anden” med liten bokstav angav Bibelkommissionen bakom Bibel 2 000 att man avsåg människans egen ande. (Se ‘ande, andlig’ i  Uppslagsdelen sid 648 ff) och ” andens frukter” är inte vad Gudsanden, utan vad min egen ande producerar. I en högst värdefull recension av NT-81, själva förlagan till Bibel 2 000, som bara på en punkt-1Kor 6:9 avvek från sin förlaga- anmärkte professor em. Birger Gerhardsson med rätta på denna översättning, då han i sin recension därav i Svensk Teologisk Kvartalsskrift ’Om NT 81 i STK 58,’82,s.8-9.’ skrev :”Men med striden mellan anden och köttet avses kampen mellan en kristen människas ande och hennes ’kött’ , och  ’andens frukter är uttryck för  hur hennes egen ande är’.”

Så ock 5:25 och 6:8 ”den som sår i anden”.

Diskussionens vågor  om denna antropologisering gick höga i  DAGEN strax efter utgivandet av Bibel 2 000 med bidrag av bl.a. Harry Lindström (17/6 i -86) och Christer Åsberg (18/6.86) , knutna till Bibelkommissionen, som båda försvarade den nu redan kritiserade  BIbelkommissionens antropologiserade pneumatologi  och än mer intensiv och utdragen blev debatten i den finska tidskriften Kyrkpressen ( 88, 14 jan) med inlägg av prof H. Riesenfeld, den högst ansvarige i översättningsarbetet, som också skrev i Svensk  Pastoraltidskrift (82, 151-152) och   i Svensk Exegetisk Årsbok ( 1985, 105-15).

Trots alla teologiska och språkvetenskapliga argument som framfördes till försvar för pneumatologin NT -81 ( sedermera Bibel 2 000) så utkom Svenska Folkbibeln ( SFB) 1998.

Till synes obekymrad om argumentationen i den tidigare förda diskussionen om pneumatologin i Bibel 2 000, så anger SFB  i ovan angivna bibelställen en teologiserande syn.Så heter det nu .”Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp.” (Gal 5:5) ”vandra i Anden” (Gal 5:16) ”Men om ni leds av Anden” (5:18) ”Andens frukt”(5:22) ”Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden”.”den som sår i Andens åker”.

Den nu föreliggande provöversättningen av Lukas och Galaterbrevet har alltså enligt dess förord (Erik Aurelius) till kommit för att undersöka om det föreligger ett behov av en helt ny översättning av NT.

Det är ur den synpunkter, som också pneumatologin blir intressant., detta i en tid då Andens kraft för bestående livsstilsförändringar, helt enkelt för  Andens roll i helgelsen blir avgörande.

Saken är lätt att studera i Galaterbrevet. Vi börjar med själva utgångsdeklarationen för Andens helgande roll,

Gal 5:5

”För det är genom Anden, till följd av tron, som vi väntar den rättfärdighet som är vårt hopp”.

5:16  ”låt Anden leda er, så fullgör ni aldrig vad köttet begär.”

5:18 ” Men om ni leds av Anden, stå ni inte under lagen”

5:22  ”Men Andens frukt är..”

6:8    ”den som sår i Anden ska ur Anden skörda evigt liv”.

Såsom framgår av min enkla undersökning, har Guds andes fått en ny erkänd roll i den kristna människans helgelse, ett icke oväsentligt bidrag till en rätt uppfattning om de av Gud givna möjligheterna att leva ett rent liv och stå redo när Jesus kommer.

Denna upptäckt är nog för att motivera en ny översättning .

Older Posts »

Categories